0972.789.064 - 0984.096.149
454,Thôn 3, Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước

Tin tức

7 lợi ích sức khỏe của hạt điều

15:30:2628/06/2017

Bài viết này trích trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Ung thư AICR vào ngày 24 tháng 6 năm 2015. Phân tích dựa trên 36 nghiên cứu về chủ đề tổng thể bao gồm quan sát, thử nghiệm lâm sàng và điều khiển trường hợp.

Đnag cập nhật

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN