0972.789.064 - 0984.096.149
454,Thôn 3, Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước

liên hệ

Liên hệ CÔNG TY TNHH MTV SX TM Đông Hòa
CÔNG TY TNHH MTV SX TM Đông Hòa

Số ĐKGPKD 3801150411

Giám đốc : Nguyễn Văn Đông

     ĐT: 0972.789.064 - 0984.096.149

      ĐC :454, thôn 3,Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước

      Email: Hatdieudonghoa@gmail.com

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN